Nowa treść klauzuli wykonalności

Od 2 września weszły w życie przepisy w sprawie określenia treści klauzuli wykonalności. Treść klauzuli ( potwierdzenia przez Sąd, że wyrok może być egzekwowany u komornika) precyzuje, że w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności wymieniony zostanie tytuł egzekucyjny, a w razie potrzeby także świadczenie podlegające egzekucji oraz zakres podejmowanych czynności. [...]

FacebookTwitterGoogle+Pinterest