Wyższa płaca minimalna

W 2015 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż 1750 zł brutto – wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z września ubiegłego roku, które 1 stycznia weszło w życie. [...]

FacebookTwitterGoogle+Pinterest


Nowe zasady e-zakupów

Od 25 grudnia 2014 r. obowiązują przepisy unijnej dyrektywy wzmacniającej prawa konsumentów – zawarte w polskiej ustawie o prawach konsumenta. Dzięki niej konsumenci sklepów internetowych otrzymują nowe prawa oraz wzmocnienie tych praw, które dotychczas posiadali, natomiast przedsiębiorcy zaczną odczuwać bezpośrednie korzyści wynikające z ujednolicenia przepisów w całej UE. [...]

FacebookTwitterGoogle+Pinterest