Zmiany w Prawie Karnym

Zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego
Od 18 maja 2015 roku weszły w życie nowe przepisy związane z ruchem drogowym, prowadzeniem pojazdów i stanem nietrzeźwości. Warto więc zapamiętać najważniejsze, zmienione zasady. Szerkiej drogi!!

1. Zmienione prawo karne
- dodano art. 180 a do kodeksu karnego, który brzmi: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Oznacza to, że dotychczas, jeżeli mieliśmy zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej ilości punktów decyzją właściwego organu (Starosty), to prowadząc pojazd pomimo tej decyzji, kierowca popełniał wykroczenie i był karany mandatem za prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Teraz jest to przestępstwo!!.
- Przypominamy, że Stan nietrzeźwości w rozumieniu prawa karnego zachodzi, gdy:
1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

2. Zmieniony kodeks wykroczeń
- popełnia wykroczenie kto prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka i za to podlega karze aresztu albo grzywny co najmniej 50 zł.
- jeżeli prowadzimy pojazd mechaniczny w stanie,, po użyciu” to sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
- ewentualne prowadzenie pojazdu przy takim zakazie powoduje popełnienie przestępstwa z art. 180 a kk.
- popełnia wykroczenie, kto prowadzi pojazd inny niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, jeśli porusza się na drodze publicznej, s trefie zamieszkania lub w strefie ruchu i podlega karze aresztu albo grzywny co najmniej 50 zł.
- ewentualne prowadzenie pojazdu w takich warunkach również może spowodować, że sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów.

3. Zmieniona ustawa- prawo o ruchu drogowym
- policjant bezwzględnie zatrzyma prawo jazdy gdy:
a. ma uzasadnione podejrzenie że kierowca jest w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu
b. stwierdzi zniszczenie prawa jazdy
c. podejrzewa podrobienie prawa jazdy
d. gdy upłynął termin ważności prawa jazdy
e. gdy została wcześniej wydana decyzja/postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy
f. gdy jest orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów
g. gdy kierujący przekroczy liczbę 24 punktów
h. gdy kierujący przekroczył liczbę 20 punktów, ale posiada prawo jazdy nie dłużej niż 2 lata

- ujawni kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50km/h na obszarze zabudowanym
- ujawni przewożenie osób w liczbie większej niż dopuszczalna w dowodzie rejestracyjnym albo dopuszczalna ze względów konstrukcyjnych o więcej niż 2 osoby

FacebookTwitterGoogle+Pinterest


WYBORY PREZYDENCKIE 2015

08 maja O GODZ. 24.00 – ZAKOŃCZENIE KAMPANII WYBORCZEJ
09 maja O GODZ. 00.00 – ROZPOCZĘCIE CISZY WYBORCZEJ
10 maja – I TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH – GŁOSOWANIE W GODZ. 7.00-21.00
23 maja O GODZ. 00.00 – ROZPOCZĘCIE CISZY WYBORCZEJ W PRZYPADKU II TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH
24 maja– II TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH

KANDYDACI:

Grzegorz Braun

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 11 MARCA 1967, TORUŃ
WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE W ZAKRESIE FILOLOGII POLSKIEJ
ZAWÓD: REŻYSER I PUBLICYSTA
PARTIA: BEZPARTYJNY
STRONA INTERNETOWA: GRZEGORZBRAUN2015.PL

Andrzej Duda

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 16 MAJA 1972, KRAKÓW
WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE PRAWNICZE
ZAWÓD: POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
PARTIA: PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
STRONA INTERNETOWA: ANDRZEJDUDA.PL

Adam Jarubas

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 17 GRUDNIA 1974, BUSKO-ZDRÓJ
WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZY HISTORYCZNE
ZAWÓD: WYŻSZY URZĘDNIK SAMORZĄDOWY
PARTIA: POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
STRONA INTERNETOWA: JARUBAS.PL

Bronisław Komorowski

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 4 CZERWCA 1952, OBORNIKI ŚLĄSKIE
WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE HISTORYCZNE
ZAWÓD: PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PARTIA: BEZPARTYJNY
POPARCIE: PLATFORMA OBYWATELSKA
STRONA INTERNETOWA: POPIERAMKOMOROWSKIEGO.PL

Janusz Korwin-Mikke

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 27 PAŹDZIERNIKA 1942, WARSZAWA
WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE FILOZOFICZNE
ZAWÓD: POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
PARTIA: KONGRES NOWEJ PRAWICY
STRONA INTERNETOWA: PREZYDENTKORWIN.PL

Marian Kowalski

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 15 SIERPNIA 1964, LUBLIN
WYKSZTAŁCENIE: PODSTAWOW
ZAWÓD: OSOBA BEZROBOTNA
PARTIA: RUCH NARODOWY
STRONA INTERNETOWA: MARIANKOWALSKI.PL

Paweł Kukiz

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 24 CZERWCA 1963, PACZKÓW
WYKSZTAŁCENIE: ŚREDNIE
ZAWÓD: MUZYK I PUBLICYSTA
PARTIA: BEZPARTYJNY
STRONA INTERNETOWA: KUKIZ.ORG

Magdalena Ogórek

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 23 LUTEGO 1979, RYBNIK
WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE HISTORYCZNE
ZAWÓD: NAUCZYCIEL AKADEMICKI
PARTIA: BEZPARTYJNA POPARCIE: SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
STRONA INTERNETOWA: MAGDALENAOGOREK.EU

Janusz Palikot

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 26 PAŹDZIERNIKA 1964, BIŁGORAJ
WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE FILOZOFICZNE
ZAWÓD: POSEŁ NA SEJM RP
PARTIA: TWÓJ RUCH
STRONA INTERNETOWA: PALIKOT2015.PL

Paweł Tanajno

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 17 GRUDNIA 1975
WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA
ZAWÓD: DORADCA DO SPRAW PRZEDSIĘBIORCÓW
PARTIA: DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA
STRONA INTERNETOWA: TANAJNO.PL

Jacek Wilk

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 17 SIERPNIA 1974, KOCINA
WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE PRAWNICZE
ZAWÓD: ADWOKAT
PARTIA: KONGRES NOWEJ PRAWICY
STRONA INTERNETOWA: JACEKWILK.PL

Jeszcze tylko przez dwa dni – w czwartek i piątek – można otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Daje ono możliwość oddania głosu w niedzielnych wyborach prezydenckich w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą.
Jeszcze tylko w czwartek można zgłosić odpowiedniemu konsulowi chęć oddania głosu za granicą.

Zaświadczenia o prawie do głosowania można odebrać najpóźniej w piątek w godzinach pracy urzędu gminy czy miasta, w którym jesteśmy ujęci w spisie wyborców. Wniosek o zaświadczenie można złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
„To rozwiązanie m.in. dla osób, które nie wiedzą, gdzie będą przebywały w dniu głosowania, bo przyczyny losowe mogą spowodować, że nagle będą musiały wyjechać” – powiedział p.o. szef zespołu prawnego i organizacji wyborów w Krajowym Biurze Wyborczym Lech Gajzler.

Otrzymamy dwa zaświadczenia, które dadzą nam prawo do oddania głosu w pierwszej turze – 10 maja i ewentualnej drugiej turze wyborów – 24 maja.
Gdy otrzymujemy zaświadczenie, jesteśmy skreślani ze spisu wyborców w naszym obwodzie. Nawet, jeśli zgubimy zaświadczenie, nie dostaniemy kolejnego. „Zaświadczenia nie można zgubić. Jego utrata spowoduje, że wyborca nie będzie mógł zagłosować ani w swoim obwodzie głosowania, ani w żadnym innym” – zaznaczył Gajzler.
Zaświadczenie o prawie do głosowania będzie można otrzymać także przed ewentualną drugą turą wyborów; będzie na to czas do 22 maja.

Czwartek jest ostatnim dniem na zgłoszenie odpowiedniemu konsulowi chęci głosowania za granicą (termin na zgłaszanie chęci oddania głosu za pośrednictwem poczty już minął). Można to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej – przy pomocy aplikacji na stronie internetowej MSZ: ewybory.msz.gov.pl

W zgłoszeniu trzeba podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (miejsce ujęcia w rejestrze wyborców w odniesieniu do osób przebywających za granicą czasowo), numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego (w krajach UE oraz państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy) oraz miejsce i datę jego wydania.
Do głosowania w wyborach prezydenckich uprawnionych jest ponad 30,5 mln wyborców. Głosowanie odbędzie się w ponad 27 tys. obwodach głosowania

FacebookTwitterGoogle+Pinterest