Rzecznik Praw Obywatelskich o terminach apelacji karnych

Ostatnio dobrą i szeroko dyskutowaną nowiną było pismo Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Ministra Sprawiedliwości. Dnia 1 grudnia 2015r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o zapoznanie się z problematyką dot. terminu wniesienia przez obrońców apelacji w sprawach karnych.

Obecnie termin do wniesienia apelacji od wyroków w sprawach karnych to co do zasady 14 dni. Termin ten liczy się od doręczenia wyroku z jego pisemnym uzasadnieniem. Rzecznik zwrócił uwagę, że w sprawach szczególnie zawiłych i skomplikowanych, przy których pisemne uzasadnienie wyroku przez Sąd liczy po kilkaset stron, termin 14 dni na złożenie apelacji jest zdecydowanie za krótki.

Trzeba przyznać rację, że termin 14 dni na zapoznanie się z wyrokiem, sporządzenie apelacji, ale przede wszystkim na skonfrontowanie wyroku z tym, co jest w aktach sprawy w tak krótkim terminie powoduje, że jest to zadanie bardzo trudne, a nieraz i niemożliwe. Dla przykładu- Jeżeli jest kilku oskarżonych w procesie, którzy chcą, każdy na swoją korzyść zaskarżyć wyrok sądu, wszyscy otrzymują uzasadnienie praktycznie jednocześnie. Każdy z nich ma 14 dni na sporządzenie apelacji, wówczas wnikliwe przeczytanie akt sądowych w sądzie po to, aby zweryfikować ustalenia Sądu, jest praktycznie niemożliwe.

Trzeba też wziąć pod uwagę, że Sądy sporządzając uzasadnienia wyroków, w sprawach zawiłych, wieloosobowych i obszernych nawet kilka miesięcy, dlatego sporządzenie apelacji od takiego wyroku w okresie 14 dni może być nieraz jedynie pozorne.

Jak uzasadnia Rzecznik, Biorąc pod uwagę, że od poprawnego sporządzenia środka zaskarżenia może zależeć jego skuteczność, a także to, że sporządzenie apelacji wymaga dokładnego zapoznania się z uzasadnieniem wyroku, wątpliwości może budzić dochowanie standardu realnego i efektywnego prawa do obrony w przypadku, gdy strona ma tylko czternaście dni na zapoznanie się z uzasadnieniem wyroku, zwłaszcza, jeżeli jest ono długie i skomplikowane – możemy przeczytać w liście skierowanym do Ministra Sprawiedliwości.

Rzecznik Praw Obywatelskich podnosi w liście również, że brak możliwości przedłużenia terminu na złożenie apelacji w sprawach szczególnie skomplikowanych i obszernych, wywoływać może wątpliwości dotyczące właściwego przestrzegania konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do obrony…..

… Miejmy nadzieję, że Minister Sprawiedliwości dostrzeże problematykę tego zagadnienia i wystąpi ze stosowną inicjatywą do Parlamentu o zmiany do kodeksu postępowania karnego w tym zakresie .

FacebookTwitterGoogle+Pinterest