Pułapki windykacji…

Firma windykacyjna a komornik

Coraz częściej wierzyciele korzystają z usług firm windykacyjnych aby wyegzekwować długi. Tylko czym tak naprawdę jest firma windykacyjna? Czym się różni od komornika? Jakie ma uprawnienia? Co zrobić gdy do naszych drzwi zapuka windykator ?

Na samym początku należy wyjaśnić czym różni się firma windykacyjna od komornika. Firma windykacyjna to podmiot prywatny, który ma bardzo ograniczone kompetencje. Nie mamy obowiązku wpuszczania pracowników firmy windykacyjnej do domu, natomiast gdyby przedstawiciele firmy próbowaliby wejść siłą, powinniśmy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. Takie próby egzekucji nie są legalne i dłużnik może korzystać z pomocy Policji ze względu na naruszenie miru domowego.

             Komornik natomiast jest przedstawicielem systemu sądownictwa.  Ma bogaty katalog form egzekwowania od dłużnika zaległości. Trzeba pamiętać- że komornik musi rozpocząć egzekucję od form najmniej uciążliwych dla dłużnika. I choćby się dłużnikowi wydawało, że zajęcie wynagrodzenia jest dokuczliwe najbardziej, to pamiętajmy, że fakt zajęcia jest owszem, dokuczliwy, ale najbardziej skuteczny. Także dla dłużnika, bo zaległości egzekucyjne mogą maleć w tym wypadku najszybciej. Co logiczne- też egzekucja może się szybciej skończyć… Przepisy prawa dają komornikowi szeroki zakres możliwości uzyskiwania informacji na temat dłużnika, miejsca jego pobytu, ma prawo wejść do mieszkania dłużnika.

W praktyce Kancelarii często pojawiają się pytania- Czy firma windykacyjna albo sam wierzyciel mają prawo  żądać od osoby trzeciej np. matki ( za długi syna, czy od dziadków za długi wnuczki) spłaty jego długów?  Albo czy mają prawo żądać zabezpieczenia na majątku  osoby trzeciej?

Otóż nie. Rodzic w żaden sposób nie odpowiada za długi dziecka. Nie ma takiego przepisu prawa, który dawałby podstawę żądania spłaty zobowiązania za inną osobę. Egzekucja prowadzona jest na podstawie tytułu wykonawczego- tj. wyroku z sądową pieczęcią- tzw. Klauzulą wykonalności, które wskazują, przeciwko komu jest wydana. I zasada jest taka, że ten, kto jest wskazany w wyroku odpowiada za zasądzone długi.

            Czynności związane z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego, czy też  firmę windykacyjną dla każdego są zapewne ogromnym przeżyciem. Pamiętać jednak należy, że granice egzekucji wyznaczają przepisy prawa, a organem uprawnionym do egzekucji sądowej jest komornik. Jeżeli postępowanie windykacyjne prowadzi firma windykacyjna, to aby skorzystać ze środków przymusu przewidzianych prawem, musi ona i tak zwrócić się do komornika.

Warto o tym pamiętać.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest


Nowe uprawnienia dla pielęgniarek i położnych

Nie każdy z nas wie, że od 1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, a dokładnie- wprowadzono nowy przepis do tej ustawy.

Zgodnie z nowym przepisem, pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty na leki. Rodzaj tych leków jest ograniczony w stosunku do uprawnień lekarza, np. uprawnienia do wystawiania recept nie dotyczą leków o bardzo silnym działaniu, środków odurzających czy środków psychotropowych. Cały spis leków oraz warunki wystawiania recept ( forma druków recept, zasady ich wypełniania, sposób kontroli recept) przewiduje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 października 2015 roku. Pielęgniarki, które posiadają dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki/położne posiadające tytuł specjalisty, będą uprawnione do wystawiania takich recept. Dodatkowo trzeba ukończyć specjalistyczny kurs. Aktualnie kursy doskonalące w zakresie wystawiania recept rozpoczęły się w I kwartale 2016 roku.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest