Zmiana wysokości jednorazowych kwot odszkodowań…

Zmiana wysokości jednorazowych kwot odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Poniżej zamieszczamy zestawienie jednorazowych kwot odszkodowań z tytuły wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujące w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. Kwoty te wypłacane są przez ZUS jako jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej:

1) 780 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

2) 780 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych);

3) 13 649 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

4) 13 649 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

5) 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

6) 35 098 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

7) 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

8) 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko

9) 13 649 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

10) 35 098 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego
________________________________________
Źródło : http://monitorpolski.gov.pl/mp/2016/206/1

FacebookTwitterGoogle+Pinterest


Odbiór przesyłek sądowych

Od pierwszego marca 2016 roku Poczta Polska znowu obsługuje przesyłki sądowe. Adresaci, których listonosz nie zastał w domu, będą odbierać swoje przesyłki w placówkach Poczty Polskiej, a nie jak do tej pory np. w kiosku.

Poczta Polska wygrała przetarg na kolejne 3 lata.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest