Zwrot towaru już bez paragonu

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dopuścił możliwość, aby bez wydruku z kasy fiskalnej konsument mógł skutecznie dokonać zwrotu zakupionego towaru. Wskazał, że paragon nie stanowi jedynego dowodu potwierdzającego, że dana transakcja się odbyła ( np. wyciąg z terminala kart płatniczych czy historia rachunku bankowego), a jego okazanie nie powinno być bezwzględnym warunkiem przyjęcia reklamacji. Taką praktykę uznał za sprzeczną z dobrymi obyczajami i rażąco godzącą w interesy konsumenta.

Ocenił też klauzule spotykane często przy sprzedaży indywidualnej: „Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi”, uznając go za zakazany i w związku z tym trafił on na listę klauzul zakazanych ( rejestr UOKiK pozycja nr 6526).

FacebookTwitterGoogle+Pinterest


Nowy Organ Ministerstwa Finansów- Rada d.s. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

W dniu 15.09. br powołano w Ministerstwie Finansów Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Przewodniczącym rady został: dr hab. Mariusz Golecki, dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów.
Skład Rady: 9 ekspertów prawa podatkowego i finansowego wybieranych na 4 lata -

-przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic.

-przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego- skarbnik województwa świętokrzyskiego – Maria Fidzińska-Dziurzyńska.

- wiceprzewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan Rafał Iniewski

- sędzia NSA w stanie spoczynku Włodzimierz Kubiak- desygnowany przez Radę Dialogu Społecznego oraz reprezentujący środowisko sędziowskie.

- pracownicy szkół wyższych, PAN oraz instytutów badawczych – dr hab. Dominik Gajewski z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej (SGH) oraz dr hab. Aleksander Werner z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

- Ministerstwo Sprawiedliwości- Tomasz Piekarski, prokurator z Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej

Ministerstwo Finansów- dyrektor Departamentu Prawnego MF dr hab. Mariusz Golecki oraz dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej w MF dr hab. Tomasz Strąk.
Sekretarzem Rady został dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego Leszek Grzybowski.

Zadania Rady: jest to niezależny organ ekspercki powołany w celu opiniowania zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w indywidualnych sprawach. Wniosek o opinię może złożyć minister finansów w toku postępowania podatkowego, albo zainteresowana strona w odwołaniu od decyzji Ministra.

Kolejne posiedzenie Rady: 3 listopada 2016 r.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest