Wysłuchanie Publiczne

W dniu 28 listopada przedstawicielki naszej Kancelarii mec. Anna Wichlińska i mec. Anna Synowice wzięły udział w denacie- wysłuchaniu publicznym w Sejmie RP na temat zmian ustawowych w przepisach kodeksu wyborczego oraz ustaw samorządowych.

W debacie udział wzięli między innymi prof. Jerzy Stępień, prof. Marek Chmaj oraz znaczący samorządowcy w Polsce- głos zabrali Marszałek Sejmiku Zachodniopomorskiego, przewodniczący Związku Powiatów Polskich, Prezydent Karnowski i wielu innych przedstawicieli władz samorządowych i działaczy organizacji samorządowych. Spotkanie przyniosło mnóstwo merytorycznych i wartościowych argumentów, jednak smutne wnioski o nadchodzących wielkimi krokami zmianach- nie tylko zmianach ustaw, ale też zmianach o charakterze zasadniczym, ustrojowym.

Podczas spotkania prezentowano główne zagrożenia wprowadzanych zmian w prawie wyborczym, tj. wprowadzenie dwukadencyjności we władzach miast i gmin ( dla burmistrzów, wójtów i prezydentów miast), która to dodatkowo kadencyjność działać będzie wstecz, ograniczenie praw wyborczych osobom niepełnosprawnym, wprowadzenie komisarzy wyborczych bez obowiązku zapewnienia ich neutralności politycznej, w praktyce rekrutujących się z obozu rządzącego, polityka doboru okręgów wyborczych w sposób korzystny dla władzy, drastycznie zwiększająca próg wyborczy, a wreszcie zasady oddawania i liczenia głosów, które wywołują wrażenie jedynie pozoru przejrzystości.

Bardzo istotnym elementem dyskusji był znaczny wzrost kosztów przeprowadzanych w ten sposób wyborów ( z 340 do 640 mln zł) oraz zagrożenie chaosu, jaki może powstać w związku z drastycznym zwiększeniem ilości komisarzy wyborczych, wprowadzeniem dwóch komisji w każdym lokalu oraz krótkim czasem na przygotowanie okręgów wyborczych, lokali wyborczych, rejestracji kandydatów i całej związanej z tym infrastruktury.

Wysłuchanie publiczne jest instrumentem udziału obywateli w sprawowaniu władzy ustawodawczej i jednym z głównych założeń prawidłowego procesu legislacyjnego. Wczorajsze wysłuchanie publiczne było debatą nieformalną, ponieważ procedując nad ustawą ,,wyborczą” parlament takich wysłuchań oficjalnych i otwartych dla publiczności nie przewidział.

wysłuchanie publiczne 1
wysłuchanie publiczne 2

FacebookTwitterGoogle+Pinterest