Anna Synowiec

anna_synowiec

adw. Anna Synowiec – jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, studia prawnicze ukończyła w 2006 roku. W 2008 roku rozpoczęła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Szczecinie, następnie od 2009 roku, kontynuowała edukację w Izbie zielonogórskiej. Aplikacja była odbywana pod patronatem adw. Wiesława Fafuły prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Szczecinie oraz adw. Jacka Sobusiaka wspólnika Adwokackiej Spółki Partnerskiej „Synowiec Łopatowski Sobusiak Wierchowicz Kowalczyk” w Gorzowie Wlkp. W 2011 roku z wynikiem pozytywnym zdała egzamin adwokacki uzyskując wpis na listę adwokatów Izby Zielonogórskiej pod nr 347. Od 2011 roku prowadzi indywidualną Kancelarię w Gorzowie Wlkp.

mail
+48 515 58 58 98


FacebookTwitterGoogle+Pinterest