Anna Wichlińska

anna_wichlinska

adw. Anna Wichlińska – jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, studia prawnicze ukończyła w 2006 roku. W 2007 roku rozpoczęła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze, którą odbywała pod patronatem adw. Tadeusza Smykowskiego w Kancelarii Adwokackiej w Zielonej Górze. W 2010 roku z wynikiem pozytywnym zdała egzamin adwokacki uzyskując wpis na listę adwokatów Izby Zielonogórskiej pod nr 316. W latach 2010-2012 prowadziła indywidualną Kancelarię w Zielonej Górze, od 2012 roku – w Gorzowie Wlkp.

mail
+48 695 99 45 69


FacebookTwitterGoogle+Pinterest