Podstawowe obowiązki Administratora danych osobowych

- określenie warunków w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w – indywidualnych sprawach
- rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
- zgłaszanie naruszenia danych osobowych organowi nadzorczemu
- zawiadomienie osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych
- ocena skutków dla ochrony danych
- obowiązek określenia okresu przetwarzania danych
- wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych
- zasada rozliczalności- obowiązek przestrzegania ochrony danych osobowych i – zdolność do wykazania tego poprzez wdrożenie odpowiednich wewnętrznych mechanizmów i procedur tej ochrony

FacebookTwitterGoogle+Pinterest