PROCES INWESTYCYJNY W PRZEDSIĘWZIĘCIU BUDOWLANYM

Drodzy Inwestorzy!

Wszyscy dobrze wiemy, że proces budowy jest bardzo skomplikowany, dlatego postanowiliśmy naszą ofertę kancelaryjną rozszerzyć o pomoc specjalnie dla Was. Nasza Kancelaria wyspecjalizowała się w pomocy prawnej w postępowaniu administracyjno-budowlanym dotyczących wszelkich pozwoleń, wniosków, zgłoszeń i zgód przy planowaniu oraz realizacji inwestycji budowlanych.

Nasza Kancelaria pomoże Inwestorom w uzyskaniu:
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- decyzji o pozwoleniu na budowę, obiektu budowlanego,
- zgłoszenia o robotach budowlanych,
- pozwolenia na rozbiórkę budynków, budowli, obiektów budowlanych,
- decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
- przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę,
- pozwolenia o wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu,
- zawiadomienia o zmianie procesu budowlanego,
- zgłoszenia/zawiadomienia organu o zakończeniu budowy,
- decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
oraz odwołaniu się od wszelkich negatywnych decyzji wydanych przez organy administracyjno-budowlane.

Nasze działania skrupiają się na obrębie powiatu gorzowskiego, ale zapraszamy do współpracy również Inwestorów z województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego!