RODO

Z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO. Przepisom RODO podlega każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w Unii Europejskiej.

Nowe przepisy wymagają od każdej organizacji, aby dostosowała zarówno procedury, systemy informatyczne, jak i przede wszystkim dokumentację do wymogów prawa unijnego.
Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o skutecznym wdrożeniu RODO w strukturę jego przedsiębiorstwa, to samo dotyczy również kierowników jednostek organizacyjnych, takich jak szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia, szpitale, a nawet Kościoły itp. dysponujący danymi osobowymi.
RODO jest to system ochrony danych osobowych, całkowicie zmieniający dotychczasowe podejście w relacjach przedsiębiorca( instytucja)- konsumenta, dające temu ostatniemu zdecydowanie więcej uprawnień. Chodzi tu o spójny stopień ochrony osób fizycznych w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie:
- przyznaje szczególny stopień ochrony dzieciom- wskazując: zważywszy, że dzieci zasługują na szczególną ochronę, wszelkie informacje i komunikaty- gdy przetwarzanie dotyczy dziecka- powinny być sformułowane tak jasnym i prostym językiem, by dziecko mogło je bez trudu zrozumieć ( 58)
- formułuje nową definicję zgody na przetwarzanie danych osobowych
- otacza szczególną opieką dane dotyczące zdrowia i dane biometryczne
- przyznaje konsumentom prawa do żądania prostowania danych osobowych, prawo dostępu do danych osobowych i prawo sprzeciwu
- rozporządzenie dodatkowo wychodzi naprzód zmianom naszego życia na płaszczyźnie cyberprzestrzeni, otacza więc ochroną użytkowników Internetu ( np. wprowadzając prawo sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego, prawo żądania bycia zapomnianym, regulacje dotyczące profilowania danej osoby – chodzi o usługi typu: ,,zobacz kim byłeś w poprzednim życiu” lub podobne )

Chętnie pomożemy we wdrażaniu przepisów RODO, w tym:
• Przygotujemy całą potrzebną dokumentację, w tym klauzule zgód i niezbędne polityki
• Pomożemy wprowadzić procedury i rozwiązania
• Przeprowadzimy szkolenie dla pracowników z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych
• Pomożemy wybrać i wyszkolimy odpowiednio Inspektora danych osobowych
Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjne z województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego!

FacebookTwitterGoogle+Pinterest