zakres usług

Kancelaria zajmuje się sprawami osób fizycznych oraz podmiotów zorganizowanych. Prowadzimy sprawy na etapie postępowania przedsądowego a także reprezentujemy naszych Klientów przed sądami, innymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje następujące dziedziny prawa:

PRAWO CYWILNE – przygotowywanie pozwów, apelacji, pism procesowych, kompleksowa reprezentacja klientów m. in. w sprawach o zapłatę, sprawach związanych z własnością i jej ochroną, w sporach wynikających z umów;

PRAWO GOSPODARCZE – reprezentujemy przedsiębiorców m.in.  w sporach związanych z transakcjami handlowymi pomiędzy przedsiębiorstwami; pomagamy przedsiębiorcom w rozwiązywaniu prawnych problemów związanych z  prowadzeniem firmy.

PRAWO HANDLOWE – reprezentujemy podmioty gospodarcze (spółki osobowe i kapitałowe) w postępowaniach spornych oraz zajmujemy się kompleksową obsługą spółek, ich powoływaniem, w tym  rejestracją  w KRS oraz likwidacją;

PRAWO STOWARZYSZEŃ ORAZ FUNDACJI – pomagamy w zawiązaniu się stowarzyszeń i fundacji, wstępnych czynnościach prowadzących do ich zawiązania (organizacja zgromadzenia założycieli, przygotowanie statutu, pomoc w powołaniu statutowych organów stowarzyszeń i fundacji) oraz w ich rejestracji;

PRAWO PRZEWOZOWE -  doradztwo w sporach wynikających z umów przewozu, reprezentacja przewoźników i spedytorów  przed sądami i organami administracji publicznej

PRAWO NIERUCHOMOŚCI – w szczególności świadczymy pomoc podmiotom zawodowo trudniącym się budową domów  i lokali, kompleksową obsługą deweloperów,  udzielamy pomocy w transakcjach związanych z kupnem i sprzedażą nieruchomości;

PRAWO ADMINISTRACYJNE – świadczymy pomoc prawną w szczególności w zakresie reprezentacji przed organami administracji publicznej jak i w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, świadczymy także pomoc w zakresie postępowań związanych z ustalaniem opłat lokalnych (opłaty adiacenckie, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty planistyczne);

PRAWO RODZINNE – prowadzimy  rozwody, sprawy  o alimenty, ustalenie kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi, świadczymy pomoc w sporach związanych z rodzicielstwem, jak również świadczymy pomoc w sprawach związanych z odpowiedzialnością nieletnich przed sądami rodzinnymi;

PRAWO KARNE – pomoc w postępowaniach przygotowawczych, sądowych oraz w sprawach wykonywania orzeczeń sądowych (odroczenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie, przerwa w karze, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego); świadczymy również pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami;

PRAWO PRACY – pomoc pracownikom i pracodawcom w sporach sądowych,  bieżące doradztwo;

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU – prowadzimy sprawy z zakresu ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem, reprezentujemy klientów na etapie pertraktacji przedsądowych z przedsiębiorstwami przesyłowymi oraz na etapie postępowania sądowego,

KURATELA NAD SPÓŁKAMI, FUNDACJAMI  –  kompleksowa kuratela spółek oraz fundacji, reprezentacja ich interesów w sytuacji braku powołanych do tego organów, a także ich likwidacja,

uczestnictwo w organach nadzorczych spółek prawa handlowego – współpracownicy Kancelarii są członkami rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa,

BŁĘDY MEDYCZNE – prowadzimy szeroką edukację w zakresie błędów medycznych i ich skutków, w związku z błędami medycznymi reprezentujemy zarówno podmioty medyczne jak i pacjentów,

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorstw na terenie województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest